O mnie

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych (architektura i urbanistyka), magister inżynier architekt, architekt i urbanista.

W pracy naukowej zajmuję się problemami współczesnej urbanistyki z uwzględnieniem społecznych aspektów w procesach planistycznych.

Zainteresowania i prowadzone badania naukowe:

  • problemy społeczne, współzarządzanie i partycypacja w planowaniu miejscowym,
  • projekty wielkoskalowe i innowacje w zagospodarowaniu przestrzennym,
  • aspekty porównawcze systemów planistycznych,
  • międzysektorowe zarządzanie rozwojem i nowe technologie w planowaniu miast,
  • projektowanie uniwersalne i mieszkalnictwo w planowaniu przestrzennym,
  • uwarunkowania środowiskowe planowania i rozwój zrównoważony.

Prace